Veelgestelde vragen

Hoe werkt een neurofeedbacktraining?

Neurofeedback is een vorm van fitness voor de hersenen waarbij je zelf niets anders hoeft te doen dan ontspannen naar muziek luisteren of naar een leuke film kijken. Ondertussen meet een geavanceerd softwaresysteem je hersenactiviteit. Lees meer over neurofeedback therapie.

Wordt Neurofeedback vergoed door de ziektekostenverzekeraar?

Nee, de trainingen vallen onder de alternatieve geneeswijzen. Om trainingen onder de declarabele alternatieve geneeswijzen te laten vallen, dient de zorgaanbieder aan allerlei opgelegde eisen te voldoen. Voldoen aan deze eisen zou gepaard gaan met veel extra inspanningen en hoge kosten. Deze kosten moeten dan verwerkt worden in het tarief. De bewuste keuze is om dit niet te doen waardoor de kosten voor de klant beduidend lager zijn. Hierdoor kunnen gelukkig ook mensen worden bereikt die niet aanvullend verzekerd zijn en die onvoldoende budget hebben voor de trainingen. Bovendien is de vergoeding via een aanvullend pakket altijd maar een beperkt bedrag per training en voor het totaal voor alternatieve geneeswijzen.

Is er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar Neurofeedback?

Het systeem waarmee ik werk is heet NeurOptimal®. NeurOptimal® is ontstaan vanuit wetenschappelijk onderzoek. Ook zijn er diverse onderzoeken gedaan naar de resultaten van Neurofeedback in het algemeen. Overigens biedt NeurOptimal® een training aan en is het geen therapeutische interventie.

Hoeveel neurofeedbacktrainingen heb ik nodig?

Dit is afhankelijk hoe het brein de Neurofeedback oppakt en hoe diep geworteld de problematiek is. Het gemiddelde ligt tussen de 10 á 15 trainingen. Maar er zijn zeker ook mensen die minder trainingen nodig hebben om tot het gewenste resultaat te komen. Er zijn  ook mensen die meer dan 20 trainingen nodig blijken te hebben.

Hoe vaak moet ik komen?

Dat is afhankelijk wat je zelf prettig vindt en kan. Het advies is om in het begin 2 keer per week te komen. Na enige tijd kan dit afgebouwd worden naar 1 keer per week. Als dit niet haalbaar is dan is het ook mogelijk om vanaf de start 1 keer per week te trainen. Maar dan laten resultaten iets langer op zich wachten omdat het cumulatieve effect vermindert.

Wanneer ga ik iets merken?

Dit is afhankelijk van hoe het brein de Neurofeedbacktraining oppakt. Er zijn mensen die zich al na één training heerlijk ontspannen, kalmer en helderder voelen. Er zijn ook mensen die een paar trainingen nodig hebben voor dat ze een positieve verandering merken.

Gaat er iets mijn hoofd in of is het gevaarlijk?

Nee, er gaat niets je hoofd in. Je heeft niets te vrezen. Er worden sensoren op het hoofd geplakt die de hersenactiviteit meten. Met oortjes in je oren luister je naar muziek of kijk je een film. Tijdens het luisteren naar muziek/kijken naar een film hoor je kleine haperingen in het geluid. Deze haperingen zijn de feedback die aan de hersenen wordt aangeboden.

Werkt Neurofeedback voor kleine kinderen?

Jazeker, als een kind een half uur stil kan zitten dan is het geen probleem. Kinderen kunnen naar een zelf uitgekozen film kijken. De meeste kinderen vinden het heerlijk om naar een leuke film te kijken.  Mocht het kind toch wat moeite hebben met de duur van de training dan kunnen we de training eventueel inkorten.

Is het nodig om over mijn problemen/issues te praten?

Nee, er hoeven geen zware gesprekken gevoerd te worden als hier geen behoefte aan is. Het geavanceerde systeem haalt de onbalans uit de hersenactiviteit, zonder gesprekken te voeren.

Werkt Neurofeedback voor iedereen?

Ja, alleen bij de één werkt het sneller dan bij de ander. En dit is niet van te voren te bepalen.

Werkt Neurofeedback ook als je geen klachten hebt?

De training wordt zeker ook toegepast bij mensen die geen klachten ervaren maar die meer uit zichzelf willen halen (Piekperformance). Hier zijn diverse voorbeelden van. Er zijn bedrijven die budget beschikbaar stellen als ondersteuning bij de ontwikkeling van de medewerkers en ten behoeve van verzuimreductie.

Moet je de neurofeedbacktrainingen bijhouden?

Nee, de resultaten zijn blijvend. Het kan wel zo zijn dat door alcoholgebruik of een narcose een terugval kan ontstaan in de hersenbalans. Ook kan dit na een stressperiode. Doorgaans heeft men dan niet meer dan 5 trainingen nodig om het brein weer in balans te krijgen. Er zijn ook mensen die het fijn vinden om te blijven trainen. Ze blijven altijd nog de ontspanning na een training ervaren. En komen dan 1 keer per maand of 1 keer per twee maanden.

Kan Neurofeedback mijn karakter/persoonlijkheid veranderen?

Nee, wel kan Neurofeedback je karakter/persoonlijkheid positiever naar voren laten komen. Bijvoorbeeld bij een depressie kan het zijn dat je je beter voelt en daarom ook anders gaat gedragen. Je karakter/persoonlijkheid zelf verandert niet.

Zijn er bijwerkingen?

In principe zijn er geen bijwerkingen. Sommige mensen ervaren wat onrust of vermoeidheid in het begin. Dit is mogelijk en heeft er mee te maken dat de hersenen weer opnieuw in balans moet komen. Deze klachten komen minimaal voor en verdwijnen na een paar trainingen.

Moet ik stoppen met mijn medicijnen?

Nee, dat hoeft niet. Het is wel zo dat medicatie, zoals Ritalin en anti-depressiva, de hersenactiviteit kunnen beïnvloeden. Maar ondanks de inname van medicatie treedt er toch verbetering op. Door de verbetering kan de medicatie vaak verminderd of zelfs gestopt worden. Voor het stoppen of afbouwen van de medicatie verwijzen wij altijd door voor advies naar de voorschrijvend arts.