Tarieven en vergoedingen

Tarieven

Uitgebreide intake –  gratis
Neurofeedbacktraining – 52,50 euro

5 trainingen, bij betaling vooraf – 247,50 euro
10 trainingen, bij betaling vooraf – 480 euro

In uitzonderingsgevallen is er ook een mogelijkheid om op locatie te trainen, hiervoor wordt een kilometervergoeding gevraagd.

Vergoedingen

UWV
Wie langer dan zes maanden arbeidsongeschikt is kan via het UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) aanvragen. Kijk op
www.uwv.nl.

Werkgever
Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid of preventief bij dreigende burn-out, kan de werkgever mogelijk bereid zijn de kosten van neurofeedback-training te vergoeden, eventueel op advies van een Arbo-arts.

Eigen bedrijf
De kosten voor de trainingen kun je als aftrekpost opvoeren onder ‘coaching/persoonlijke ontwikkeling’.

Verwijzing
Breingoed is officieel de vertegenwoordiger in Nederland voor NeurOptimal® Neurofeedback. Voor meer informatie zie
www.breingoed.nl.

Neurofeedback Zakelijk

Wil je zakelijk gebruik maken van Neurofeedback?

Optimal Mind biedt verschillende mogelijkheden voor zakelijke klanten. Het is bijvoorbeeld mogelijk medewerkers door te verwijzen wanneer zij met bepaalde klachten rondlopen.

Ook is het mogelijk om voor langere tijd iedereen uit een team te trainen, waardoor de productiviteit omhoog gaan.

Stel je vraag!