Gedragsproblemen

Gedragsproblemen

Wat zijn gedragsproblemen?

Alle kinderen zijn weleens vervelend of laten storend gedrag zien, dat is normaal. We spreken van gedragsproblemen als een kind zich langere tijd dwars en opstandig gedraagt, gauw geprikkeld is en driftig wordt, anderen ergert, antisociaal gedrag vertoont (zoals liegen of stelen) of zich agressief gedraagt en het kind, de ouders of de omgeving er nadelige gevolgen van ondervinden. Het kan zorgen voor sociale problemen of problemen op school.
Gedragsproblemen kunnen verschillend van aard zijn. Veel kinderen vertonen probleemgedrag als zij boos of gefrustreerd zijn. Bij sommige kinderen komen juist kenmerken voor van ongevoeligheid en emotieloosheid. Ze lijken weinig bezorgd over de gevoelens van anderen. Als ze iets fout hebben gedaan, laten ze weinig spijt of schuldgevoel zien. Bij sommige kinderen zijn de schooldagen zo intensief dat zij, als zij thuiskomen van school, ongewenst gedrag laten zijn. Zij hebben dan vaak hun ‘kruid’ al verschoten.
Gedragsproblemen

Gedragsproblemen en neurofeedback

Mochten de klachten ernstig zijn, dan is het raadzaam om hulp van een arts of kinderpsychiater in te roepen. Neurofeedback kan helpen bij de verschillende soorten van gedragsproblemen. De Neurofeedbacktraining zorgt er voor dat je brein weer tot rust komt. Verstoorde hersenactiviteit wordt weer in evenwicht gebracht. Door de neurofeedback training zullen de hersenpatronen optimaliseren waardoor klachten afnemen of geheel verdwijnen. Het brein wordt flexibeler waardoor het kind veerkrachtiger en zelfbewuster in het leven komt te staan

Resultaten van neurofeedback bij gedragsproblemen

  • Minder boos en opstandig gedrag
  • Minder prikkelbaar
  • Minder lichtgeraakt of snel geërgerd zijn
  • Agressief gedrag neemt af
  • Beter gaan slapen
  • Rustiger gedrag vertonen
  • Beter in je ‘vel’ zitten