Depressie klachten behandelen

Depressie klachten komen vaak voor en kunnen meerdere oorzaken hebben. Behandeling van depressie is goed mogelijk met neurofeedback therapie, ongeacht de oorzaak.
Depressie klachten behandelen

Wat is een depressie?

Het is normaal als je soms een periode ervaart waarin je je wat somber en moe voelt en weinig zin hebt om iets te doen. Als je een dergelijke periode ervaart, dan betekent dit niet dat dit kenmerken van een depressie zijn. Maar hoe herken je dan een depressie? Als deze periodes jouw leven beginnen te beheersen en je hier al langere tijd mee te maken hebt, dan kan er sprake zijn van een depressie. Een bezoek aan de huisarts is dan wel verstandig.

Kenmerken van depressie zijn met name een langdurige aanwezigheid van sombere gevoelens en/of verminderde interesse of plezier hebben in bijna alles wat je doet. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer één op de vijf mensen ooit met een depressie te maken krijgt. Het is daarmee een van de meest voorkomende psychische problemen in Nederland.

Oorzaken van een depressie

Depressie klachten ontstaan vaak door een combinatie van natuurlijke, sociale en mentale factoren tegelijk. Dit zorgt ervoor dat er vaak niet één oorzaak van een depressie aangewezen kan worden, wat extra frustrerend kan zijn als je in een depressie zit. 

Natuurlijke factoren

Oorzaken van een depressie kunnen voortkomen uit natuurlijke factoren. De belangrijkste natuurlijke factor is erfelijkheid. Zo komen depressie klachten in sommige families vaker voor dan in andere en komt een depressie twee keer zo vaak voor bij vrouwen dan bij mannen. Andere natuurlijke oorzaken van een depressie zijn een stress-, hormoon- of immuunsysteem dat in de war is.

Sociale factoren

Sociale factoren kunnen ook oorzaken van een depressie vormen. Denk bijvoorbeeld aan een grote gebeurtenis of ernstige stress. Depressie klachten ontstaan niet altijd meteen na de gebeurtenis, maar kunnen ook enige tijd later opkomen. Er hoeft niet altijd een duidelijke gebeurtenis ten grondslag te liggen aan een depressie. Een depressie kan er ook langzaam insluipen. 

Mentale factoren

Mentale factoren kunnen je ook gevoeliger maken voor een depressie. Bepaalde persoonlijke eigenschappen kunnen iemand extra kwetsbaar maken voor somberheid. Denk aan angst om te falen, weinig zelfvertrouwen, veel van jezelf eisen of moeite hebben om steun te vragen.

Oorzaken van een depressie

Kenmerken van een depressie

Mensen met depressie klachten hebben vaak nergens zin in of er geen energie voor. Ze zien vaak overal tegenop en voelen zich neerslachtig. Andere kenmerken van depressie zijn rusteloosheid, somberheid, concentratieproblemen en een verminderd gevoel van eigenwaarde. Iemand die depressief is, beleeft nergens meer plezier aan en heeft weinig energie om iets te ondernemen. De gevolgen en oorzaken van een depressie verschillen per persoon. Symptomen van depressie komen het vaakst voor bij volwassenen, maar ook kinderen en jongeren kunnen ermee te maken krijgen.

Een burn-out heeft ook soortgelijke klachten, maar de oorzaak van een burn-out is anders. Een burn-out wordt veroorzaakt doordat je langere tijd onder stress en/of hoge druk staat en niet meer in staat bent om te ontspannen.

Behandeling depressie: neurofeedback therapie bij depressie

Bij symptomen van depressie kan er een afwijkende hersenactiviteit zichtbaar zijn. Uit metingen is bekend dat er bij depressie klachten geen goede balans is tussen de voorste gedeelten van de linker- en rechter hersenhelft. Bij de behandeling van depressie met neurofeedback wordt het brein als het ware een spiegel voorgehouden door te detecteren en te monitoren wat het doet en welke patronen je hersenen vertonen. Het is een behandeling van depressie gericht op het veranderen van hersenactiviteit, gebaseerd op het lerende vermogen van het brein.
 

Resultaten van neurofeedback therapie bij depressie

  • Je stemming verbetert
  • Je voelt je minder somber
  • Je voelt je minder geïrriteerd, schuldig of overbodig
  • Moeheid neemt af
  • Je krijgt meer zelfvertrouwen
  • Eventuele slaapproblemen nemen af
  • Minder besluiteloos en concentratie neemt toe
  • Betere concentratie
  • Het slapen verbetert
  • Vermoeidheid neemt af